PERSONAL DEVELOPMENT TRAINING 2021 / 2022

🇬🇧English version below👇

 

🇭🇷

Kroz direktan i konkretan pristup radimo na Vašem osobnom razvoju.

Ulazimo u srž osobnih situacija kako bi uočili i spoznali korijen uvjerenja / navike / obrazac ponašanja koji Vas spriječava da slobodno i sretno živite puninu svog potencijala.

Naš pristup je kroz jogijske tehnike i filozofiju.

Bavimo se fizičkom, mentalnom, emocionalnom i duhovnom razinom ljudskog postojanja.

Na našim susretima učite i prakticirate transformativnu jogijsku meditaciju, asane (fizičke vježbe s ciljem uravnoteženja energija u sustavu), vježbe disanja, energetske i mentalne vježbe, vježbe za koncentraciju i razne druge verbalne i fizičke vježbe ovisno o potrebama pojedinca i/ili procesa cijele grupe.

Sveobuhvatni, holistički pristup koji joga nudi, ima za cilj da naučite raspoznati i razumjeti obrasce svojih (i tuđih) ponašanja i razmišljanja. Ovo je pristup u kojemu je baza i ključ pronaći korijen vašeg izazova/problema/boli. Na ovaj način ne gubimo previše vremena i energije na saniranje posljedica i vanjskih manifestacija , već ulazimo u srž kako bi postigli željenu trasformaciju.
Upisom u program osobnog razvoja ulazite u proces transformacije. Ova transformacija nije uvijek laka i ugodna ali je zasigurno itekako vrijedna Vašeg vremena kako bi pročistili iluzije i spoznali (/ponovo uvidjeli zaboravljenu) pravu živu istinu i životnu radost, te osvjestili kako možete živjeti puninu svog života.

Život u prihvaćanju, ljubavi, radosti, zdravlju i dubokoj zahvalnosti.

Neka i Tvoj svjetionik zasja najsjajnijim svjetlom i bude na dobrobit kako Tebi tako i svima koji dođu u kontakt s Tobom.

Radimo u malim grupama kako bi očuvali kvalitetu i pravi osobni pristup.
Izuzetno nam je važno da se osjećate sigurno, podržano, prihvaćeno i slobodno. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih nam je od izuzetno velike važnosti da smo vam dostupni kroz čitavo vrijeme pa i po završetku programa.

Program se odvija u našem novo uređenom i energetski pročišćenom centru za učenje joge podno planine Ivanščica, a čine ga cjelodnevni i vikend programi.

Stojimo otvoreni za Vaša pitanja!
Prijave su otvorene do rujna 2021. godine, a za sve detalje možete nam se javiti na:

Ana Mikac: +385953886048
Facebook: @SuryaIYSC
E-mail: suryaiysc@gmail.com

 

🇬🇧

Together we work on your personal development through a very systematic, direct and down-to-earth approach. We get to the heart of personal situations to spot and realize the root cause of a belief/habit/pattern of behavior that prevents you from living your full potential freely and happily.

Our approach is based on yogic techniques and philosophy. We deal with the physical, mental, emotional and spiritual levels of human existence. At our meetings, you learn and practice transformative yogic meditation, asanas (physical exercises to balance energies in the system), breathing exercises, energy, mindset and focus exercises and various other verbal and physical exercises depending on the needs of the individual as well as the group.

The comprehensive, holistic approach that yoga offers aims to teach you to recognize and understand the patterns of your (and others ’) behaviors and thinking. This is an approach where the fundament and the key is to find the root cause of your challenge/problem/pain. In this way, we do not waste too much time and energy on repairing the consequences and external manifestations, but we enter the core in order to achieve the desired transformation. By enrolling in a personal development program, you enter the process of transformation.

This transformation is not always easy and pleasant, but it is certainly well worth your time to purify illusions and realize (/ see again the forgotten) the true living truth and joy of life and realize how you can live your life to the fullest.
A life of acceptance, love, joy, health and deep gratitude.

May Your lighthouse shine with the brightest light and serve You and all who come in contact with You.

We work in small groups to preserve quality and a real personal approach. It is extremely important to us that you feel safe, supported, accepted and free to be yourself, to express your authentic self. These are just some of the reasons why it is extremely important to us that we are available to you at all times, even after the end of the program.

We stand open to your questions.

Applications are open until September 2021, and for all details you can contact us at:

Ana Mikac: +385953886048
Facebook: @SuryaIYSC
E-mail: suryaiysc@gmail.com

Share post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *